Ηπατίτιδα Β – Ηπατίτιδα C

 IΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ Oι ιογενείς ηπατίτιδες είναι ιδιαίτερα σημαντικά νοσήματα επειδή α) προσβάλλουν μεγάλο μέρος του πληθυσμού, β) αποτελούν ως ένα βαθμό «καθρέπτη» του βιοτικού επιπέδου ενός πληθυσμού, γ) μεταδίδονται  από άνθρωπο σε άν- θρωπο, δ) συχνά απαιτούν μακροχρόνια και δαπανηρή θεραπευτική παρέμβαση και ε) έχουν σημαντικές και μακρο- χρόνιες επιπτώσεις[…]

Read More »