Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

1. Ο επισκέπτης – χρήστης της ιστοσελίδας και όλων των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου DRKDIMAKOPOULOS.GR οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσεως και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση κάθε υπηρεσίας μας και σε περίπτωση οιαδήποτε διαφωνίας του οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Διαφορετικά τεκμαίρεται αμαχήτως, ότι τους αποδέχεται και ότι παραχωρεί τη συναίνεση, συγκατάθεση και έγκριση του σ’αυτούς. Οι παρακάτω όροι χρήσεως ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και γενικότερα για ο,τιδήποτε περιλαμβάνεται στις σελίδες του δικτυακού μας τόπου.

2.  Η χρήση της ιστοσελίδας DRKDIMAKOPOULOS.GR γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη – χρήστη και συνεπάγεται την πλήρη, ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμφωνία εκ μέρους του, των όρων χρήσεως και των όρων της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι παρακάτω όροι χρήσεως αφορούν τόσο τη χρήση της ιστοσελίδας DRKDIMAKOPOULOS.GR από απλό επισκέπτη όσο και από εγγεγραμμένα μέλη. Χρήση της ιστοσελίδας μας και εγγραφή σε αυτή, σημαίνει πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του επισκέπτη-χρήστη με τους όρους χρήσεως καθώς και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε κάποιον από τους όρους παρακαλούμε μην προχωρήσετε σε περαιτέρω χρήση του site.

3.  Σημειώνεται ρητά ότι το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένων κειμένων, εικόνων, πληροφοριών και συμβουλών που αναρτώνται ακόμη και όταν παρέχονται από επαγγελματίες υγείας έχουν ενημερωτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν την ιατρική γνωμάτευση, εξέταση, διάγνωση ή θεραπεία. Η χρήση των αναρτώμενων πληροφοριών, συμβουλών κλπ. γίνεται αποκλειστικά με την ευθύνη του χρήστη και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την επίσκεψη σε εξειδικευμένο ιατρό. Ο χρήστης δεν θα πρέπει επ’ ουδενί να επαναπαύεται σε συμβουλές προερχόμενες από το site και να αμελεί ή να αποφεύγει την επίσκεψη στον αρμόδιο ιατρό. Σε περιπτώσεις επείγοντος ιατρικού περιστατικού οφείλετε πάντα να καλείτε το 166 ή να απευθύνεστε στον προσωπικό σας ιατρό. Καμία ανάρτηση ή δήλωση που εμφανίζεται στο  DRKDIMAKOPOULOS.GR δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ότι αποτελεί άσκηση της ιατρικής ή παροχή ιατρικής φροντίδας.

 

4. Το  DRKDIMAKOPOULOS.GR δεν μπορεί να εγγυηθεί την εγκυρότητα και την ακρίβεια πληροφοριών, ερευνών και κειμένων που αναρτώνται από χρήστες μέλη ή και τρίτα πρόσωπα – επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου και αφορούν πρόσφατες έρευνες και ανακοινώσεις σε επιστημονικούς τομείς. Το sίte δεν αναλαμβάνει να επαληθεύσει ή όχι την εγκυρότητα τέτοιων πληροφοριών η καταχώριση των οποίων γίνεται στα πλαίσια της επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των χρηστών και της μεταξύ τους ανταλλαγής πληροφοριών. Το περιεχόμενο του DRKDIMAKOPOULOS.GR, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα κείμενα, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους συντάκτες του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην ιστοσελίδα χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και πληροφόρηση των επισκεπτών – χρηστών του. Το υλικό και οι πληροφορίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα δεν είναι εξαντλητικές και δεν δύνανται να αντανακλούν και να περιλαμβάνουν και τις πιο πρόσφατες έρευνες σε όλα τα πεδία της ιατρικής επιστήμης Η χρησιμοποίηση και αξιοποίηση των παρεχόμενων πληροφοριών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και ουδεμία ευθύνη φέρει ο εν λόγω διαδυκτυακός τόπος  για τυχούσα βλάβη ή προσβολή της υγείας του χρήστη.

 

5. Όταν επισκέπτης – χρήστης αποστέλλει πληροφορίες προς το δικτυακό τόπο του DRKDIMAKOPOULOS.GR με τη συμπλήρωση των σχετικών online φορμών ή την αποστολή email, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από τo DRKDIMAKOPOULOS.GR, οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται ορθά, με ακρίβεια και να είναι αληθείς. Οι πληροφορίες που παρέχει -συμπληρώνει ο επισκέπτης-χρήστης για την εξυπηρέτηση του αιτήματος του θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές, σε περίπτωση που η από τον επισκέπτη χρήση αντίκειται στους κανόνες χρήσης του DRKDIMAKOPOULOS.GRκαι εν γένει την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο όταν η χρήση του δικτυακού τόπου τουDRKDIMAKOPOULOS.GR από κάποιον επισκέπτη – χρήστη παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας του. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη – χρήστη αυτού καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή του θα μπορούν να αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας, εφόσον αυτό απαιτηθεί για την προστασία δικαιωμάτων του DRKDIMAKOPOULOS.GR. Σε περίπτωση αποστολής στοιχείων στην ιστοσελίδα DRKDIMAKOPOULOS.GR θα πρέπει αυτά να μην αντιβαίνουν στην ελληνική νομοθεσία και τα χρηστά ήθη για τη χρήση του διαδικτύου εν γένει καθώς και να μην είναι αλλοιωμένα ή παραποιημένα προς το σκοπό δημιουργίας ψευδούς προφίλ ή ταυτότητας από τον επισκέπτη – χρήστη που προβαίνει στη δημοσίευση τους ή εν γνώσει του από άλλους. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το DRKDIMAKOPOULOS.GR χωρίς καμία αξίωση έναντι του DRKDIMAKOPOULOS.GR από τον επισκέπτη – χρήστη που τα παρέχει.

 

6. Κάθε επισκέπτης-χρήστης είναι υπεύθυνος για τη χρήση του DRKDIMAKOPOULOS.GR και μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του μόνο για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το DRKDIMAKOPOULOS.GR με τρόπο που θα μπορούσε να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει ή να βλάψει τους διακομιστές ή τα δίκτυά μας, ή με τρόπους, οι οποίοι παρεμβαίνουν στη χρήση και στην εκμετάλλευση των υπηρεσιών του DRKDIMAKOPOULOS.GR από οποιοδήποτε άλλο μέλος-επισκέπτη-χρήστη. Απαγορεύεται στον επισκέπτη – χρήστη να κάνει παράνομη κατάχρηση των υπηρεσιών μας προγραμματίζοντας ραντεβού με ιατρό, το οποίο δεν προτίθεται να τηρήσει. Απαγορεύεται επίσης στον επισκέπτη – χρήστη να δημιουργεί ψεύτικους λογαριασμούς με δόλιες προθέσεις, να συλλέγει ή να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών με οποιοδήποτε τρόπο. Το DRKDIMAKOPOULOS.GR διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει την ικανοποίηση του για κάθε ζημία του από την παραβίαση των άνω απαγορεύσεων από τον επισκέπτη – χρήστη και να προβεί σε οποιαδήποτε σχετική νομική ενέργεια, διαδικασία και λήψη νόμιμων διορθωτικών εξώδικων ή δικαστικών μέτρων με στόχο την αποτροπή παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης. Παρά το γεγονός ότι οι υπηρεσίες μας διατίθενται δωρεάν στο κοινό, τα οιαδήποτε έξοδα για τις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται στους χρήστες από τους συνεργαζόμενους ιατρούς που προβάλλονται στο DRKDIMAKOPOULOS.GR βαρύνουν αποκλειστικά τους χρήστες – ασθενείς και φέρουν μόνο οι ίδιοι τη σχετική ευθύνη έναντι των συνεργαζόμενων ιατρών.

 

7. Ο χρήστης – επισκέπτης έχει την ευκαιρία να υποβάλει σχόλια σχετικά με τις εμπειρίες του με τους ιατρούς που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας. Είναι θεμιτό να γίνονται κρίσεις, παραινέσεις, χαρακτηρισμοί για τους συνεργαζόμενους ιατρούς και να ανταλλάσσονται πληροφορίες μεταξύ των χρηστών σχετικά με τις επαφές με συνεργαζόμενους ιατρούς πλην όμως τα σχόλια αυτά πρέπει να υποβάλλονται με υπευθυνότητα και να είναι σαφή και ειλικρινά. Ο χρήστης – επισκέπτης φέρει ατομικά την ευθύνη για χρήση από τον ίδιο τυχόν ανάρμοστων εκφράσεων και άσκοπης προσωπικής κριτικής ή/και αθέμιτων – προσβλητικών σχολίων. Απαγορεύεται ρητά η ανάρτηση υβριστικών ή συκοφαντικών σχολίων, τα οποία προσβάλουν τη φήμη και την επαγγελματική αξιοπρέπεια των συνεργαζόμενων επαγγελματιών. Απαγορεύεται επίσης ρητά να μεταφέρονται στους δημόσιους χώρους του διαδικτυακού τόπου προσωπικές διενέξεις, υβριστικοί διάλογοι και εμπαθείς χαρακτηρισμοί μεταξύ χρηστών – μελών και συνεργαζόμενων ιατρών. Το DRKDIMAKOPOULOS.GR διατηρεί το δικαίωμα της αφαίρεσης σχολίων των χρηστών – επισκεπτών για οποιονδήποτε λόγο χωρίς να φέρει πάντως ευθύνη το ίδιο για οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση στην αφαίρεση τους. Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ότι τα σχόλια των χρηστών είναι απλά απόψεις και δε θα πρέπει να βασίζεσθε σε αυτά για την αξιολόγηση των συνεργαζόμενων επαγγελματιών υγείας.

 

8.  Το DRKDIMAKOPOULOS.GR δεν ελέγχει και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα κανενός ιατρού σε καμία δεδομένη στιγμή. Το DRKDIMAKOPOULOS.GR, δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για ακυρώσεις ή ανεκπλήρωτες συναντήσεις (ραντεβού) με γιατρό ή οποιουδήποτε είδους ζημία προκύψει στον χρήστη – επισκέπτη από αυτές). Η ιστοσελίδα δεν φέρει επίσης καμία ευθύνη σχετικά με τη διάγνωση, τη συνιστώμενη θεραπεία, την πορεία ασθενούς, την εξέλιξη της υγείας αυτού, αποκλειστικά υπεύθυνος για την οποία είναι ο αρμόδιος, εξειδικευμένος συνεργαζόμενος ιατρός που έχει επιληφθεί της συγκεκριμένου ιατρικού περιστατικού.

 

9. Η χρήση των πληροφοριών και παρουσιάσεων της ιστοσελίδας DRKDIMAKOPOULOS.GR, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη-χρήστη αυτής. Για τον λόγο αυτό, το DRKDIMAKOPOULOS.GR  δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με την ιστοσελίδα του. Ο επισκέπτης – χρήστης θεωρείται αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσβαση στους προσωπικούς του λογαριασμούς στο DRKDIMAKOPOULOS.GR, καθώς και για την διασφάλιση των κωδικών πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο ίδιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον έλεγχο, τη χρήση, την διαχείριση και την πρόσβαση των κωδικών ενεργοποίησης καθώς και των κωδικών πρόσβασης.

 

 

10. To DRKDIMAKOPOULOS.GR διατηρεί το δικαίωμα να προβεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες: α) να καταγράφει και να αποθηκεύει κάθε επικοινωνία του επισκέπτη – χρήστη με την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανόμένων των e-mails επικοινωνίας και των ερωτήσεων – απαντήσεων προς τους συνεργάτες του – ιατρούς ή άλλα πρόσωπα, β) να ερευνήσει οποιαδήποτε καταγγελία σε περίπτωση που κάποια επικοινωνία δεν συμμορφώνεται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτού και να αποφασίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια να αποσύρει ή να απαιτήσει την απόσυρση μιας τέτοιας επικοινωνίας, γ) να αποσύρει επικοινωνίες και αποσταλέντα από τον επισκέπτη χρήστη δεδομένα και πληροφορίες, που θεωρούνται προσβλητικές, παράνομες ή ενοχλητικές ή που δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του DRKDIMAKOPOULOS.GR, δ) να διαγράψει εγγεγραμμένα μέλη, όταν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του DRKDIMAKOPOULOS.GR μετά από σχετική προειδοποίηση τους

 

11.  Η ιστοσελίδα DRKDIMAKOPOULOS.GR μπορεί να περιέχει ιατρικά θέματα ή και θέματα υγείας με σεξουαλικό περιεχόμενο. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης – χρήστης θεωρήσει τα θέματα αυτά προσβλητικά, καλείται να μην χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα μας. Μετά την παρούσα επισήμανση κανένα από τα άνω θέματα αυτού του περιεχομένου δεν μπορούν να θεωρηθούν προσβλητικά για τον επισκέπτη – χρήστη.

 

12. Η ιστοσελίδα DRKDIMAKOPOULOS.GR απευθύνεται σε ενήλικες έχοντες πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η πρόσβαση στο site από ανηλίκους δεν μπορεί εκ των προτέρων να εμποδιστεί. Για το λόγο αυτό και δεδομένης της όλο και μεγαλύτερης ενασχόλησης ηλικιακά νεαρότερων ατόμων με το Διαδίκτυο επαφίεται στους γονείς ο έλεγχος και ο περιορισμός της πρόσβασης σε διαδικτυακούς τόπους οι οποίοι δεν απευθύνονται σε ανήλικους. Στο σημείο αυτό δηλώνεται ξεκάθαρα ότι το DRKDIMAKOPOULOS.GR ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που ανήλικος δηλώνοντας ψευδή προσωπικά στοιχεία (π.χ. ηλικία, οικογενειακά στοιχεία κ.λπ) δημιουργήσει προφίλ στο site και αποκτήσει κάρτα μέλους, χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες αυτού εν αγνοία των προσώπων που είναι νομικά επιφορτισμένα με τη μέριμνα αυτού. Σε κάθε περίπτωση η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα μόλις αντιληφθεί σχετικό περιστατικό να διαγράψει χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη το σχετικό λογαριασμό.

 

13. Το DRKDIMAKOPOULOS.GR μπορεί να παρέχει συνδέσμους για ιστοσελίδες τρίτων. Μπορεί επίσης να επιλέγει και να δίνει προτεραιότητα σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, σύμφωνα με τους όρους αναζήτησης που εισάγει ο επισκέπτης – χρήστης, να επιτρέπει στους διαφημιζόμενούς του να απαντήσουν στην αναζήτηση ορισμένων όρων με διαφημίσεις ή με το περιεχόμενο των χορηγών. Σε καμία περίπτωση τοDRKDIMAKOPOULOS.GR δεν συνιστά και δεν συνυπογράφει το περιεχόμενο από ιστοσελίδες τρίτων, δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Έτσι, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη-χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το DRKDIMAKOPOULOS.GR σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι υιοθετεί ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει, ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή ότι εγγυάται για αυτά. Το DRKDIMAKOPOULOS.GR δεν έχει καμία ευθύνη για οιοδήποτε είδους επικοινωνία του χρήστη-επισκέπτη με τους τρίτους – παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στην ιστοσελίδα και για την οποιαδήποτε τυχόν συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Το DRKDIMAKOPOULOS.GR δεν ευθύνεται για το περιεχομένου τρίτων διαδικτυακών τόπων, διαδικτυακών τόπων που είναι μέσα σε πλαίσιο της ιστοσελίδας του DRKDIMAKOPOULOS.GR, διαδικτυακών τόπων που μπορεί να εμφανίζονται στην ιστοσελίδα τουDRKDIMAKOPOULOS.GR είτε πρόκειται για αποτέλεσμα αναζήτησης, είτε για διαφημίσεις τρίτων και δεν αντιπροσωπεύει το περιεχόμενο ή την εγκυρότητά τους. Η χρήση ιστοσελίδων τρίτων γίνεται με ευθύνη των επισκεπτών – χρηστών και υπάγεται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.

 

14.  Το DRKDIMAKOPOULOS.GR αναλαμβάνει την υποχρέωση αν επισημανθούν σφάλματα από τον επισκέπτη – χρήστη να καταβληθεί άμεσα κάθε προσπάθεια για την διόρθωσή τους. Παρόλα αυτά ο επισκέπτης χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη οποιαδήποτε στοιχεία και υλικό που είναι διαθέσιμα και εμπεριέχονται σ’ αυτόν τον δικτυακό τόπο και παρέχονται χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβειά τους και το DRKDIMAKOPOULOS.GR δε φέρνει ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που μπορεί να επέλθει σε οποιονδήποτε από τη χρήση του δικτυακού του τόπου ή και στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν. Ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση των χρηστών, το DRKDIMAKOPOULOS.GR δύναται να πραγματοποιήσει αλλαγές και βελτιώσεις που κατά την κρίση της θα καταστήσουν ευχερέστερη τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

 

15. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (όπως πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο τουDRKDIMAKOPOULOS.GR, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού του τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, επεξεργασίας ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε άλλα πρόσωπα. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική μόνο και όχι για δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το DRKDIMAKOPOULOS.GR, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του DRKDIMAKOPOULOS.GR και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων φυσικών προσώπων ιατρών, οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο επισκέπτης- χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί, επεξεργάζεται ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας του DRKDIMAKOPOULOS.GR.

 

16. Ο επισκέπτης – χρήστης αποδέχεται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτόν τον ίδιο με την υποβολή του ερωτήματος και του προσωπικού του ιστορικού, από το διαχειριστή του site, ο οποίος δικαιούται να τα γνωστοποιεί σε τρίτα πρόσωπα (γιατρούς) με τον αποκλειστικό σκοπό της ορθής και καλής λειτουργίας-παροχής των υπηρεσιών του DRKDIMAKOPOULOS.GR και της αποστολής των σχετικών απαντήσεων. Περαιτέρω ο διαχειριστής του DRKDIMAKOPOULOS.GR θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών – αποστολέων ιατρικών ερωτημάτων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, υποχρεούμενος στην τήρηση των διατάξεων του Ν. 2225/1994 και του Π.Δ. 47/2005 για την άρση του απορρήτου αυτού προς κάθε δικαστική αρχή, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων και για κάθε αναφερόμενο στο νόμο λόγο, αφού τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.

 

17. Ο επισκέπτης – χρήστης αποδέχεται ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει με τοDRKDIMAKOPOULOS.GR, την έχουν τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο και όταν η πρόσβαση στο DRKDIMAKOPOULOS.GRγίνεται από χώρα εκτός Ελλάδος. Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους κριθεί άκυρος με δικαστική απόφαση, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εγκυρότητα.

 

18. Η χρήση της ιστοσελίδας DRKDIMAKOPOULOS.GR, όλες οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο της υπόκεινται στους ανωτέρω όρους χρήσεως. Αν ο επισκέπτης -χρήστης θεωρεί τους όρους αυτούς μη αποδεκτούς για τον ίδιο, για οποιονδήποτε λόγο, παρακαλείται να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας DRKDIMAKOPOULOS.GR. Η χρήση της ιστοσελίδας DRKDIMAKOPOULOS.GR από τον επισκέπτη, συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή, συναίνεση, συγκατάθεση έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του χρήστη, όλων των παρόντων όρων χρήσεως και των όρων της πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων